Over ons

Organisatie
Eigenaar van het gebouw is de gemeente Roermond. De gemeente verhuurt aan de stichting Gemeenschapshuis 't Sjoolpaad, waarvan acte d.d. 9 juni 2001.


Doelstellingen
De stichting Gemeenschapshuis 't Sjoolpaad heeft ten doel het instandhouden en beheren van een gemeenschapshuis voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het beheren en instandhouden van een gemeenschapshuis voor het houden van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten, waaronder repetities en uitvoeringen van muziek-, zang- en toneelgezelschappen, feesten en andere activiteiten in het kader van ontspanning (art. 2 van de statuten van 29 maart 1999). Verder wordt het gemeenschapshuis gebruikt voor jeugd- en multiculturele activiteiten.

Kamer van Koophandel
De stichting Gemeenschapshuis 't Sjoolpaad staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg onder nummer 41067398.


Stichtingsbestuur

Voorzitter
Eugène Allers
0475 - 336953

allers.eugene@home.nl

Secretaris
Jos Manders
Tel. 0475 - 320122

jos.manders@home.nl

Penningmeester
Adrie Vervuurt
Tel. 0475 - 533504

adrie.vervuurt@ziggo.nl

Bestuursleden
Hans Allers
Roel van Ark
Frans Vogels
Robert Heilkens